സ്വാഗതം! .. ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ശരിക്കും അറിയാതെ പോകുന്നു...
ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്ടിംഗ്, ഡൊമൈനുകള്‍, മറ്റു പ്രവര്‍ത്തങ്ങളും അതിവേഗത്തില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാം.

ഇന്ത്യഅമേരിക്കന്‍ നാടുകള്‍അറബി നാടുകള്‍ഫിലിപ്പീൻസ്
മലയാളംEnglish (US)Filipino

വിലകൾ

വെബ്‌ ഡവലപ്മെന്‍റ് പാക്കേജുകള്‍

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിന്‍റെയും, ഡെവലപ്പ്മെന്‍റെിന്‍റെയും വിലകള്‍ രൂപഭേദം വരുത്തുന്നത് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചാകുന്നു.
രണ്ടുതരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകള്‍ സ്റ്റാറ്റിക്കും അതുപോലെ ഡൈനാമിക്കും ഞങ്ങള്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുന്നു.

പ്രതിമാസം ഒറ്റ തവണ

 • ബേസിക് പ്ലാന്‍
 • $ 24.99 /പ്രതിമാസം
 • $ 264.99
 • 5 പേജുകള്‍
 • 1 ജിബി ഡിസ്ക് സ്പേസ്
 • റെസ്പോന്സിവ് ഡിസൈന്‍
 • സ്റ്റാറ്റിക്ക് വെബ്സൈറ്റ്
 • തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയില്‍
 • 24x7 സഹായം
 • പ്രീമിയം പ്ലാന്‍
 • $ 44.99 /പ്രതിമാസം
 • $ 525.00
 • 5 - 8 പേജുകള്‍
 • 4 ജിബി ഡിസ്ക് സ്പേസ്
 • റെസ്പോന്സിവ് ഡിസൈന്‍
 • സ്റ്റാറ്റിക്ക് വെബ്സൈറ്റ്
 • തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയില്‍
 • 24x7 സഹായം
 • കോര്‍പ്പറേറ്റ് പ്ലാന്‍
 • $ 134.99 /പ്രതിമാസം
 • $ 1,560.00
 • പരുതികളില്ലാത്ത പേജുകള്‍
 • 10 ജിബി ഡിസ്ക് സ്പേസ്
 • റെസ്പോന്സിവ് ഡിസൈന്‍
 • ഡൈനാമിക്ക് വെബ്സൈറ്റ്
 • പല ഭാഷകളില്‍
 • 24x7 സഹായം
 • ഗോള്‍ടന്‍ പ്ലാന്‍
 • $ 274.99 /പ്രതിമാസം
 • $ 3,280.00
 • പരുതികളില്ലാത്ത പേജുകള്‍
 • 30 ജിബി ഡിസ്ക് സ്പേസ്
 • റെസ്പോന്സിവ് ഡിസൈന്‍
 • ഡൈനാമിക്ക് വെബ്സൈറ്റ്
 • പല ഭാഷകളില്‍
 • 24x7 സഹായം

ഗ്രാഫിക് ഡിസൈന്‍ പാക്കേജുകള്‍

ഡിസൈനിങ്ങ് ഒരു കലയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ സാമര്‍ത്ഥ്യമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജന്‍മനാഉള്ള കഴിവാണ്
ഏതുതരത്തിലുള്ള ഡിസൈനിങ്ങ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഞങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ട്.

ലോഗോ ഡിസൈന്‍
 • $ 49.99 /ആരംഭികുന്നു
 • 3 ആശയങ്ങള്‍
 • 3x4 ഡിസൈനുകള്‍
 • ഓര്‍മ്മിക്കാവുന്ന
 • വെക്ടര്‍ ഗ്രാഫിക്സ്
 • വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ
സ്റ്റേഷനറി ഡിസൈന്‍
 • $ 82.00 /ആരംഭികുന്നു
 • 4 ബിസിനസ്‌ കാര്‍ഡുകള്‍
 • 2 ലെറ്റര്‍ ഹെഡുകള്‍
 • 2 പെന്‍സില്‍ ഡിസൈന്‍
 • 2 സി ഡി കവറുകള്‍
 • 2 ഫോള്‍ഡര്‍ ലാബലുകള്‍
ബ്രോഷര്‍ ഡിസൈന്‍
 • $ 8.99 /പേജിന്
 • ഉയർന്ന വിശേഷമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ
 • വര്‍ണ്ണക്കൂട്ടിന്‍റെ ആശയങ്ങൾ
 • ഉള്ളടക്കം അടിസ്ഥാനമാക്കി
 • വ്യത്യസ്ത രൂപരേഖകൾ
 • പല രചനകൾ
കാറ്റലോഗ് ഡിസൈന്‍
 • $ 16.99 /പേജിന്
 • ഉയർന്ന വിശേഷമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ
 • വര്‍ണ്ണക്കൂട്ടിന്‍റെ ആശയങ്ങൾ
 • ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
 • വ്യത്യസ്ത രൂപരേഖകൾ
 • പല രചനകൾ

വെബ്‌ ഹോസ്റ്റിങ്ങ് പാക്കേജുകള്‍

പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനും സുരക്ഷിതമായി നിലനിര്‍ത്താനും ഹോസ്ടിങ്ങില്‍ ശരിയായ സേവനം തരുന്നവരെയെടുക്കുക.
ഞങ്ങളുടെ വിലകള്‍ ദോഷരഹിതമായി ഉറപ്പുതരുന്നതും കലര്‍പ്പില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

 • സ്റ്റാര്‍ട്ടര്‍
 • $ 8.99 /പ്രതിമാസം
 • 1 ജിബി ഡിസ്ക് സ്പേസ്
 • 100 ജിബി ബാന്‍വിഡ്ത്ത്
 • 10 ഇ-മെയില്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍
 • 10 ഡാറ്റാബേസ്
 • 10 സബ് ഡൊമൈനുകള്‍
 • ബേസിക്
 • $ 16.99 /പ്രതിമാസം
 • 4 ജിബി ഡിസ്ക് സ്പേസ്
 • 500 ജിബി ബാന്‍വിഡ്ത്ത്
 • പരുതികളില്ലാത്ത ഇ-മെയില്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍
 • പരുതികളില്ലാത്ത ഡാറ്റാബേസ്
 • പരുതികളില്ലാത്ത സബ് ഡൊമൈനുകള്‍
 • ബിസിനസ്‌
 • $ 24.99 /പ്രതിമാസം
 • 10 ജിബി ഡിസ്ക് സ്പേസ്
 • 1000 ജിബി ബാന്‍വിഡ്ത്ത്
 • പരുതികളില്ലാത്ത ഇ-മെയില്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍
 • പരുതികളില്ലാത്ത ഡാറ്റാബേസ്
 • പരുതികളില്ലാത്ത സബ് ഡൊമൈനുകള്‍
 • ബിസിനസ്‌ - പ്രൊ
 • $ 32.99 /പ്രതിമാസം
 • 30 ജിബി ഡിസ്ക് സ്പേസ്
 • 2000 ജിബി ബാന്‍വിഡ്ത്ത്
 • പരുതികളില്ലാത്ത ഇ-മെയില്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍
 • പരുതികളില്ലാത്ത ഡാറ്റാബേസ്
 • പരുതികളില്ലാത്ത സബ് ഡൊമൈനുകള്‍